String #28

Artwork by Jana Janka Pechrová

Skip to toolbar