String #26

Artwork by Jana Janka Pechrová

Skip to toolbar