String #24

Artwork by Jana Janka Pechrová

Skip to toolbar