String #23

Artwork by Jana Janka Pechrová

Skip to toolbar