String #22

Artwork by Jana Janka Pechrová

Skip to toolbar